Upis za školsku 2020. godinu

UPIS U OSNOVNU ŠKOLU:
U pripremni razred osnovne baletske škole upisuju se deca uzrasta od 8 i 9 godina, odnosno učenice i učenici II i III razreda osnovne škole.

U prvi razred osnovne baletske škole upisuju se deca uzrasta od 10 godina, odnosno učenice i učenici IV i V razreda osnovne škole.

Prijemni ispiti za pripremni i prvi razred obaviće se u period od 15. maja do 15 juna 2019. godine svaki dan pre i posle podne u prostorijama Baletske škole u Novom Sadu.

Prilikom upisa u baletsku školu vrši se provera muzikalnosti, fizičke sposobnosti i tancovalnosti deteta.

Osnovna baletska škola traje 4 godine i u osnovnoj baletskoj školi u Novom Sadu postoji odsek klasičnog baleta.

UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Kandidati se upisuju u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju i to: uspeha u osnovnoj baletskoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Učenici u srednjoj baletskoj školi mogu upisati jedan od tri odseka: klasičan balet, savremena igra i narodna igra.

Baletsku školu upisuju učenici koji su prethodno završili osnovnu baletsku školu i položili prijemni ispit:

za odsek klasičan balet: iz klasičnog baleta

za odsek savremena igra: iz savremene igre i klasičnog baleta

za odsek narodna igra: iz narodne igre i narodnog pevanja

Učenici koji nisu prethodno završili osnovnu baletsku školu mogu da upišu srednju baletsku školu ukoliko polože diferencijalne ispite i to:

za odsek klasičan balet: klasičan balet, istorijsko-balske igre i solfeđo

za odsek savremena igra: klasičan balet, istorijsko-balske igre i solfeđo

za odsek narodna igra: narodna igra, narodno pevanje i solfeđo

Uspešno položeni svi diferencijalni ispiti daju pravo izlaska na prijemni ispit u redovnom roku sa ostalim učenicima koji su prethodno završili osnovnu baletsku školu.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITA

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za sva tri odseka održava se u školi u trajanju od 7 dana.
Posebna, dodatna priprema za učenike koji žele da upišu odsek narodne igre počinje u martu u prostorijama škole.

Termini pripremne nastave i prijemnih ispita biće objavljeni na sajtu škole u skladu sa kalendarom prijemnih ispita Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja.

Sve informacije možete dobiti u školi na broj 021/529 225