Vežbe za učenike osnovne škole – predmet klasičan balet

EXERCICES КОД ШТАПА

 1. Plie– сви разреди- 2 demi-plié-a, 1 grand plie + 1 releve из I, II, V и IV позиције
 2. Battementtendu – сви разреди – из V позиције – 4 напред, 4 у страну по I (првој) последњи привлачимо у V поз назад, 4 назад и 4 у страну по I (првој) позицији, последњи привлачимо у V поз напред
 3. Battementtendu jeté – сви разреди- 2battement tendu jete + 2 pike унакрст
 4. Rond de jambe par terre– први разред -4 en dehors и 4 en dedans + 4 passe par terre

други, трећи и четврти разред – 4 en dehors и 4 en dedans + port de bra na plie са испруженом ногом напред и назд.

 1. Battement fondu– први разред – 2 унакрст

други, тећи и четврти разред – на releve – 3 Battement fondu +

1 double battement fondu – све унакрст

 1. Battement frappé– сви разреди– 2 battement frappé унакрст + double battement frappé унакрст ( други, трећи и четврти разред на releve )
 2. Petitbattement– сви разреди – 8 en dehors и 8 en dedans

други, трећи и четврти разред – на releve

 1. Ronde de jambe en lair– сви разреди– 4 en dehors и 4 en dedans

( други, трећи и четврти разред на releve )

 1. Developpe I releve lent– сви разреди – 2 developpe напред, 2 releve lent у страну, 2 developpe назад и 2 releve lent у страну .

( други, трећи и четврти разред на releve )

 

EXERCICES НА СРЕДИНИ

 1. Tempslié par terre – сви разреди од напред и назад
 2. PORT DE BRAS – сви разреди све што је научено
 3. Préparation за pirouette– en dehors и en dedans из II , V и IV позиције.

други, трећи и четврти разред

 

ALLEGRO

 1. Saute – сви разреди – по 4 из свих позиција
 2. Changement- први разред– 4 Changement

други, трећи и четврти разред- на ¼ окрета у десну и леву страну

 1. Paséchappé – први разред – 4 Pas échappé

други, трећи и четврти разред – 2 Pas échappé на efface IV позиција и 2 Pas échappé на II позицију.

 1. Paséchappé са завршавањем на једну ногу – 2 en dehors и 2 en dedans – други, трећи и четврти разред
 2. Еntre sha quatr и royal– 3 Еntre sha quatr + 1 royal, десном и левом ногом, трећи и четврти разред