O Školi

Od 1947.

ISTORIJAT ŠKOLE

1947. godine u okviru dramskog studija pri Vojvođanskom narodnom pozorištu, osniva se i baletski odsek, a 1948 i srednja Baletska škola u trajanju od 6 godina.

Osnovale su je i bile prve nastavnice u njoj Margarita Debeljak i Milena Popović-Čutuković.

Rad škole i nastavni planovi i danas rade po veoma sličnom sistemu. Orijentacija je bila klasičan balet i to na osnovama ruskog pedagoga A. Vaganove.

1950. godine škola se spaja sa Pozorišnom školom u Državnu pozorišnu školu u Novom Sadu( 30.12.1950.) sa dva odseka – dramski i baletski. Dužina školovanja se povećava sa 6 na 8.

1959. godine prestaje da postoji odsek za glumu, a 1964. škola menja ime u Pozorišna škola u Novom Sadu. Tek 1979. godine škola dobija današnji naziv Baletska škola u Novom Sadu.

Još o istoriji

Prva zgrada u kojoj se škola nalazila je, igrom slučaja i zgrada u kojoj se i danas nalazi.

U međuvremenu se selila iz, tadašnje Jevrejske škole, 1950. u Katoličku portu u zgradu današnjeg Kulturnog centra. Potreba za većim prostorom zbog povećanog broja učenika iziskuje novu selidbu, ovoga puta u prostorije današnjeg Novosadskog pozorišta. Tu će ostati do 1984. kada se konačno seli u odgovarajući prostor preuređene i renovirane zgrade iz koje je krenula na svoj dugi put ka budućnosti. Prvo istureno odeljenje osnovne baletske škole otvara se u Kikindi 2002. godine. U baletskoj školi 2003.  Osniva se  odsek za savremenu igru, a godinu dana kasnije i odsek za narodnu igru.

saznaj više...

1981. Muzička omladina Novog Sada dodeljuje diplomu Baletskoj školi za predano zalaganje i izvanredne rezultate postignute u radu muzičke i opšte kulture mladih.
Sanitetska srednja vojna škola odaje priznanje za dugogodišnju saradnju na kulturno-zabavnom planu. 1989. godine grad Novi Sad dodeljuje Oktobarsku nagradu Baletskoj školi za njen rad.

U svojoj istoriji dugoj 70 godina škola je ovenčana brojnim nagradama i pohvalama.

Diplome sa Jugoslovenskog baletskog takmičenja, osim onih koje učenici redovno osvajaju, škola dobija 1982.,1984.,1986. i 1988.godine.
Sa saveznih i republičkih takmičenja, kao i festivala muzičkih i baletskih škola Srbije, naši učenici redovno donose pregršt nagrada.
U periodu od 1976. do 2010. godine pedagozi i koreografi koji su sarađivali sa našom školom kao gosti su: Milica Jovanović,Robert Albertovič Kljavin, Vladimir Lebed, Mihail Lavrovski, Vladimir Šuvalov, Žan Pol Graver,Mihajlo Đurić, Džejms Amar, Vladimir Logunov, Živojin Novkov i Boris Tonin, a kao redovni profesori i Dragan Jerinkić, Aleksandra Ketig i Sanja Vučurević.
Direktori škole su bili: Margarita Debeljak, Boško Zeković, Marija Kordić, Vera Felle i Olga Malivuk.

BALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU

Ono što se o našoj baletskoj školi može sa sigurnošu tvrditi je da svi koji u nju uđu, uključujući brojne goste iz inostranstva, ostaju opčinjeni njenim izgledom i opremljenošću. Škola ima dva sprata i podrum. Osim 5 malih i jedne velike baletske sale, tu su kabineti za informatiku, glumu, učionica za solfeđo, klavirska učionica, 5 garderoba sa tuševima, 3 kancelarije i zbornica.

Nastava je organizovana tako da se opšeobrazovna nastava kao i stučna nastava odvijaju u Baletskoj školi u Novom Sadu.Tendencija je i bila da se sa povećanjem broja učenika na sva tri smera celokupna nastava izvodi u Baletskoj školi.

Osnovna baletska škola traje 4 godine. Posle nje učenici stiču pravo da polažu prijemni ispit za upis u srednju školu na jedan od tri smera. Srednja škola u okviru svog četvorogodišnjeg trajanja daje učenicima po završetku srednji stepen stručnog obrazovanja.

O školi

Škola je uspostavila i trajnu saradnju sa Pozorištem mladih gde se takođe odvijaju nastupi naših učenika.

Tradicionalno je i učestvovanje na velikom broju manifestacija i festivala kao što su Zmajeve dečije igre, Sajam obrazovanja  i druge.

Čest je slučaj da neke od privrednih organizacija pozovu Baletsku školu da sa nekoliko numera učestvuje u okviru proslava tih organizacija…
saznaj više...

Povodom obeležavanja 70 godina postojanja Škole, direktor Baleta Srpskog narodnog pozorišta je, između ostalog, izjavio:

„Saradnja se praktično neguje od prvog dana osnivanja Baletske škole, 1948. godine, od kada su pitomci Škole angažovani u svim baletskim predstavama SNP-a, a i danas aktivno učestvuju u predstavama s aktuelnog repertoara. Diplomirani učenici Baletske škole su naši kadrovi. Oni su igrači koji su prisutni ne samo na baletskoj sceni Novog Sada i Beograda nego i drugde u svetu. S druge strane, Balet SNP-a ima već trideset godina dobru saradnju i sa drugim internacionalnim školama iz Rusije, Rumunije, Bugarske, ali naša baza je Baletska škola u Novom Sadu. Zahvaljujući tome, Balet se neverovatno brzo razvijao do te mere da je naša baletska scena imala, i još uvek ima, bogat klasični repertoar („Žizela“, „Bajadera“, „Don Kihot“, „Labudovo jezero“, Ščelkunščik“). Učenici su svoj kapacitet i znanje koji su dobili u Baletskoj školi koristili u SNP-u u tolikoj meri da kreiramo velike predstave i dobar repertoar. Da se neguje baletska tradicija i da to SNP prepoznaje jesu i godišnji koncerti Baletske škole, kada se predstavljaju na velikoj sceni pitomci Baletske škole, a naš budući kadar. Posebno nas raduje godina kada Baletska škola obeležava 70-godišnjicu postojanja. To je broj koji govori da je Škola dala puno generacija, odličnih profesora i brojne vrhunske igrače.“

Adresa

Jevrejska 7
Novi Sad, 21000
Pronađite nas na mapi

Pišite nam

Pronađite nas na: