O Školi

Baletska škola u Novom Sadu je obrazovna ustanova osnovana davne 1947. godine. Višedecenijsko iskustvo u edukaciji, profesionalno osoblje i odlični uslovi za rad obezbeđuju školovanje izuzetnih igračkih kadrova. Naš tim čine nastavnici igračkih predmeta, nastavnici teorije igre i teorije muzike, nastavnici korepetitori i nastavnici opšte obrazovnih predmeta.

Direktorka Baletske škole u Novom Sadu

Sanja Vučurević

Sanja Vučurević direktorka Baletske škole u Novom Sadu od 2011. godine.
Rodjena u Novom Sadu gde je završila Osnovnu školu „Đorđe Natošević“, a paralelno i osnovnu baletsku školu. Karlovačku gimnaziju završava paralelno sa srednjom baletskom školom te tako stiče zvanje baletskog igrača.

U Srpskom narodnom pozorištu dobija angažman po završetku srednje baletske škole, kao član ansambla baleta, a ubrzo dobija i zvanje soliste. Paralelno sa baletskom karijerom završava i studije jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pedagoškim radom počinje da se bavi prelaskom u Baletsku školu u Novom Sadu i to kao nastavnik klasičnog baleta u osnovnoj i srednjoj školi, kao i scensko-narodnih igara. Do 2011. godine izvela je mnoge generacije, sada već istaknutih baletskih umetnika te obavljala i funkciju šefa odseka za klasičan balet. Od 2011. godine obavlja funkciju direktora Baletske škole u Novom Sadu.

SPISAK ZAPOSLENIH LICA – školska 2019/2020. godina

1. VUČUREVIĆ SANjA direktor škole
2. IVKOVIĆ ZDENKA stručni saradnik, pomoćnik direktora
3. PANTIĆ SNEŽANA stručni saradnik, pedagog

NASTAVNICI I KOREPETITORI

1. AĐANSKI SNEŽANA Nastavnik igračkih predmeta – predmet Savremena igra i Repertoar savremene igre, Nastavnik predmetne nastave – predmet Istorija igre
2. ANĐELIĆ ŽELjKA Nastavnik predmetne nastave – predmet Engleski jezik
3. ALEMPIJEVIĆ JELENA Nastavnik igračkih predmeta – predmet Klasičan balet
4. BEČELIĆ DESANKA Korepetitor
5. BLANUŠA SINIŠA Korepetitor
6. BURIĆ NEBOJŠA Nastavnik predmetne nastave – predmet Tradicionalno sviranje, Korepetitor
7. VIGNjEVIĆ VESNA Nastavnik predmetne nastave – predmet Sociologija i predmet Građansko vaspitanje
8. VUČKOVIĆ SANjA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet, predmet Repertoar klasičnog baleta i predmet Scensko-narodne igre
9. GAJIĆ LARISA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
10. GLIŠIĆ MILICA Nastavnik predmetne nastave – predmet Solfeđo i predmet Solfeđo sa teorijom muzike i Korepetitor
11. DAVIDOVIĆ MAŠA Korepetitor
12. DIMOVSKA FROSINA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet, predmet Savremena igra, predmet Repertoar savremene igre i predmet Moderna podrška
13. DUNĐERSKI SANDRA Korepetitor
14. ĐUKIĆ SLAVIŠA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Narodna igra
Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi – predmet Osnovi koreografije
15. ŽIVANOVIĆ VLADIMIR Korepetitor
16. SAVIĆ DAVID Nastavnik predmetne nastave – predmet Filozofija
17. ŽIVKOVIĆ TEODORA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Savremena igra i predmet Repertoar Savremene igre
18. ILIĆ MIRA Nastavnik predmetne nastave – predmet Računarstvo i informatika
19. KETIG ALEKSANDRA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet, predmet Scensko-narodne igre
20. KOVAČ RIBAR EDIT Korepetitor
21. KOLAROV SIMIN SRĐANA Korepetitor
22. KURUNCI ELIZABETA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
23. LALIĆ JOVANA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
24. LILIĆ BEARA MILENA Nastavnik predmetne nastave – predmet Francuski jezik
25. LjUBIĆ MAJA Nastavnik predmetne nastave – predmet Srpski jezik i književnost
26. MARKOVIĆ SANELA Nastavnik predmetne nastave – predmet Psihologija
27. MARKOVIĆ IVAN Korepetitor
28. MARTIĆ MILENKO Korepetitor
29. MOMIROV BRANISLAV Nastavnik predmetne nastave – predmet Verska nastava
30. MEDIĆ LIDIJA Korepetitor
31. NOVKOV DOBRILA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet, predmet Repertoar klasičnog baleta i predmet Istorijsko-balske igre
32. NjEGOVAN BILjANA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet i predmet Repertoar klasičnog baleta
33. OGNjANOV VESNA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
34. PANOVIĆ SNEŽANA Nastavnik predmetne nastave – predmet Primenjena gimnastika
35. PENOVIĆ MARIJANA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
36. POPOV IRENA Nastavnik predmetne nastave – predmet Istorija sa istorijom kulture i civilizacije
37. RAIĆ TEPIĆ MIRJANA Nastavnik predmetne nastave – predmet Etnomuzikologija, predmet Tradicionalno pevanje i predmet Etnologija i Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Narodna igra
38. RODIĆ MARTA Korepetitor
39. SAVIĆ MIROSLAV Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Narodna igra, predmet Repertoar narodne igre i predmet Scensko-narodne igre
40. SIMIĆ ĆIRIĆ KONSTANDINA Korepetitor
41. SOKOLOVIĆ DINA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
42. STANISAVLjEVIĆ KRAVČENKO BOŽICA Korepetitor
43. STANKOVIĆ MINA Korepetitor
44. STANČIĆ TAMARA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Savremena igra i predmet Repertoar savremene igre
45. STEPANOV ISTA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet, predmet Repertoar klasičnog baleta i predmet Scensko-narodne igre
46. TRAVAR ALEKSANDRA Korepetitor
47. BEGOJEV DUŠICA Nastavnik predmetne nastave – predmet Biologija
48. FELBAPOV STEFANOVIĆ SANjA Nastavnik igračkih predmeta – predmet Klasičan balet
49. HUZJAN DUNjA Korepetitor

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLjE

1. BENDIĆ VELA spremačica
2. BLAŽEVIĆ MATIJA štimer muzičkih instrumenata (klavirštimer)
3. VASILjEVIĆ SVETLANA spremačica
4. KLISARIĆ VESNA diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove (šef računovodstva)
5. MALEŠEVIĆ JELICA krojač (garderober – krojač)
6. MARIJANAC BRANE domar/majstor održavanja
7. MARIJANAC MIRJANA spremačica
8. MATIĆ TANjA referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, stručni saradnik – nototekar/medijatekar
9. MILOSAVLjEVIĆ RADENKA spremačica
10. PETRIČEVIĆ MECING ADRIJANA spremačica
11. TINTOR GROZDANA sekretar

NASTAVNICI I KOREPETITORI U KIKINDI

1. BUJIĆ ANA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet u izdvojenom odeljenju u Kikindi
2. BANIĆ JELENA Nastavnik predmetne nastave – predmet Primenjena gimnastika u izdvojenom odeljenju u Kikindi
3. VOJVODIĆ CRNOMARKOVIĆ INGRIDA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet i predmet Istorijsko-balske igre u izdvojenom odeljenju u Kikindi
4. MANDIĆ DANICA
Nastavnik predmetne nastave – predmet Solfeđo, Korepetitor u izdvojenom odeljenju u Kikindi
5. STOJKOV OLIVERA Korepetitor u izdvojenom odeljenju u Kikindi

UGOVOR O IZVOĐENjU NASTAVE

 

1. GLIGORIĆ BRANKA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Klasičan balet
2. KRAJNOV JUGOSLAV Nastavnik predmetne nastave – predmet Gluma i vokal
3. TOŠIĆ RADE Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Igre XX veka (plesovi)
4. GROSO DAVID Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Duetna igra
5. RADNOV BOJAN Pomoćni nastavnik (asistent) – predmet Duetna igra i predmet Moderna podrška
6. MILAN IVAN Pomoćni nastavnik (asistent) – predmet Duetna igra i predmet Moderna podrška
7. STOJANOVIĆ MAJA Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Savremena igra
8. DUBOVAC MARKO Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi – predmet Scensko-narodne igre,
nastavnik umetničkih i stručnih predmeta – predmet Osnovi koreografije
9. TRIFUNOVIĆ ZORAN Pomoćni nastavnik(asistent) – predmet Duetna igra i predmet Moderna podrška

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

Petar Rodić – predsednik Školskog odbora, predstavnik lokalne samouprave
Larisa Gajić – zamenica predsednika, nastavnik klasičnog baleta

Miroslav Savić – nastavnik narodne igre
Snežana Panović – nastavnik primenjene gimnastike

Ljiljana Jokanović – predstavnik roditelja
Maja Radujkov – predstavnik roditelj
Jelena Vušović – predstavnik roditelja

Zoran Majkić – predstavnik lokalne samouprave
Roža Milić – predstavnik lokalne samouprave

Od 1947.

ISTORIJAT ŠKOLE

1947. godine u okviru dramskog studija pri Vojvođanskom narodnom pozorištu, osniva se i baletski odsek, a 1948 i srednja Baletska škola u trajanju od 6 godina.

Osnovale su je i bile prve nastavnice u njoj Margarita Debeljak i Milena Popović-Čutuković.

Rad škole i nastavni planovi i danas rade po veoma sličnom sistemu. Orijentacija je bila klasičan balet i to na osnovama ruskog pedagoga A. Vaganove.

1950. godine škola se spaja sa Pozorišnom školom u Državnu pozorišnu školu u Novom Sadu( 30.12.1950.) sa dva odseka – dramski i baletski. Dužina školovanja se povećava sa 6 na 8.

1959. godine prestaje da postoji odsek za glumu, a 1964. škola menja ime u Pozorišna škola u Novom Sadu. Tek 1979. godine škola dobija današnji naziv Baletska škola u Novom Sadu.

Još o istoriji

Prva zgrada u kojoj se škola nalazila je, igrom slučaja i zgrada u kojoj se i danas nalazi.

U međuvremenu se selila iz, tadašnje Jevrejske škole, 1950. u Katoličku portu u zgradu današnjeg Kulturnog centra. Potreba za većim prostorom zbog povećanog broja učenika iziskuje novu selidbu, ovoga puta u prostorije današnjeg Novosadskog pozorišta. Tu će ostati do 1984. kada se konačno seli u odgovarajući prostor preuređene i renovirane zgrade iz koje je krenula na svoj dugi put ka budućnosti. Prvo istureno odeljenje osnovne baletske škole otvara se u Kikindi 2002. godine. U baletskoj školi 2003.  Osniva se  odsek za savremenu igru, a godinu dana kasnije i odsek za narodnu igru.

saznaj više...

1981. Muzička omladina Novog Sada dodeljuje diplomu Baletskoj školi za predano zalaganje i izvanredne rezultate postignute u radu muzičke i opšte kulture mladih.
Sanitetska srednja vojna škola odaje priznanje za dugogodišnju saradnju na kulturno-zabavnom planu. 1989. godine grad Novi Sad dodeljuje Oktobarsku nagradu Baletskoj školi za njen rad.

U svojoj istoriji dugoj 70 godina škola je ovenčana brojnim nagradama i pohvalama.

Diplome sa Jugoslovenskog baletskog takmičenja, osim onih koje učenici redovno osvajaju, škola dobija 1982.,1984.,1986. i 1988.godine.
Sa saveznih i republičkih takmičenja, kao i festivala muzičkih i baletskih škola Srbije, naši učenici redovno donose pregršt nagrada.
U periodu od 1976. do 2010. godine pedagozi i koreografi koji su sarađivali sa našom školom kao gosti su: Milica Jovanović,Robert Albertovič Kljavin, Vladimir Lebed, Mihail Lavrovski, Vladimir Šuvalov, Žan Pol Graver,Mihajlo Đurić, Džejms Amar, Vladimir Logunov, Živojin Novkov i Boris Tonin, a kao redovni profesori i Dragan Jerinkić, Aleksandra Ketig i Sanja Vučurević.
Direktori škole su bili: Margarita Debeljak, Boško Zeković, Marija Kordić, Vera Felle i Olga Malivuk.

BALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU

Ono što se o našoj baletskoj školi može sa sigurnošu tvrditi je da svi koji u nju uđu, uključujući brojne goste iz inostranstva, ostaju opčinjeni njenim izgledom i opremljenošću. Škola ima dva sprata i podrum. Osim 5 malih i jedne velike baletske sale, tu su kabineti za informatiku, glumu, učionica za solfeđo, klavirska učionica, 5 garderoba sa tuševima, 3 kancelarije i zbornica.

Nastava je organizovana tako da se opšteobrazovna nastava kao i stučna nastava odvijaju u Baletskoj školi u Novom Sadu.Tendencija je i bila da se sa povećanjem broja učenika na sva tri smera celokupna nastava izvodi u Baletskoj školi.

Osnovna baletska škola traje 4 godine. Posle nje učenici stiču pravo da polažu prijemni ispit za upis u srednju školu na jedan od tri smera. Srednja škola u okviru svog četvorogodišnjeg trajanja daje učenicima po završetku srednji stepen stručnog obrazovanja.

Škola je uspostavila i trajnu saradnju sa Pozorištem mladih gde se takođe odvijaju nastupi naših učenika.

Tradicionalno je i učestvovanje na velikom broju manifestacija i festivala kao što su Zmajeve dečije igre, Sajam obrazovanja  i druge.

Čest je slučaj da neke od privrednih organizacija pozovu Baletsku školu da sa nekoliko numera učestvuje u okviru proslava tih organizacija…
saznaj više...

Povodom obeležavanja 70 godina postojanja Škole, direktor Baleta Srpskog narodnog pozorišta je, između ostalog, izjavio:

„Saradnja se praktično neguje od prvog dana osnivanja Baletske škole, 1948. godine, od kada su pitomci Škole angažovani u svim baletskim predstavama SNP-a, a i danas aktivno učestvuju u predstavama s aktuelnog repertoara. Diplomirani učenici Baletske škole su naši kadrovi. Oni su igrači koji su prisutni ne samo na baletskoj sceni Novog Sada i Beograda nego i drugde u svetu. S druge strane, Balet SNP-a ima već trideset godina dobru saradnju i sa drugim internacionalnim školama iz Rusije, Rumunije, Bugarske, ali naša baza je Baletska škola u Novom Sadu. Zahvaljujući tome, Balet se neverovatno brzo razvijao do te mere da je naša baletska scena imala, i još uvek ima, bogat klasični repertoar („Žizela“, „Bajadera“, „Don Kihot“, „Labudovo jezero“, Ščelkunščik“). Učenici su svoj kapacitet i znanje koji su dobili u Baletskoj školi koristili u SNP-u u tolikoj meri da kreiramo velike predstave i dobar repertoar. Da se neguje baletska tradicija i da to SNP prepoznaje jesu i godišnji koncerti Baletske škole, kada se predstavljaju na velikoj sceni pitomci Baletske škole, a naš budući kadar. Posebno nas raduje godina kada Baletska škola obeležava 70-godišnjicu postojanja. To je broj koji govori da je Škola dala puno generacija, odličnih profesora i brojne vrhunske igrače.“

Adresa

Jevrejska 7
Novi Sad, 21000
Pronađite nas na mapi

Pišite nam

Pronađite nas na: