Školovanje

PRIPREMNI RAZREDI

U Baletskoj školi deca su u pripremnim razredima podeljena u dve starosne grupe : mlađa grupa obuhvata decu od 7-9 godina (II i III razred osnovne škole), a starija decu od 9 godina (III i IV razred osnovne škole). Mladje pripremno odeljenje pohadja nastavu klasičnog baleta dva puta nedeljno po 45 minuta, dok starije pripremno odeljenje ima nastavu klasičnog baleta tri puta nedeljno po sat vremena. Nastava se organizuje u večernjim satima i uglavnom počinje u 18:00 časova. Po završetku starijeg pripremnog razreda učenici stiču pravo da, ukoliko polože prijemni ispit, upišu prvi razred osnovne baletske škole u Novom Sadu.

Balet

U pripremnim razredima počinje se sa kreativnom igrom kao uvodom u početak izučavanja osnova klasičnog baleta. Balet u ovom uzrastu je ovladavanje baletskim formama i sticanje discipline potrebene za dalje školovanje. Postepeno se radi na razvoju i pripremi tela, kao i na podsticanju i negovanju umetničkih vrednosti.

Nastava se pohađa dva puta nedeljno po 45 minuta za mladju i tri puta po 1 sat za stariju grupu.

Prvenstveno se obraća pažnja na pravilno držanje koštano-mišićnog zastora i rade se osnovni baletski koraci koji su prilagođeni dečjem uzrastu. Pokret pruža radost deci i sa malo podsticaja oni postaju okretniji, stiču brzinu, razvija se koordinacija više uzastopnih pokreta, kreću se u određenim formacijama i stiču orijentaciju u prostoru. Širina baletske sale pruža deci slobodu nesmetanog kretanja, a socijalizacija je važan deo njihovog razvoja,
Pripremni razredi mogu da se pohadjaju samo jedanput, jednom mladja i jednom starija grupa.
Po završetku školske godine starije grupe pripremnog razreda učenici mogu da polažu prijemni ispit za upis u osnovnu baletsku školu.la Novi Sad

OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA

U toku četvorogodišnjeg školovanja u osnovnoj školi se uče osnove klasičnog baleta i osećaj za skladnost pokreta. Nastavni planovi i programi za klasičan balet u osnovnoj baletskoj školi odobreni su od strane Ministarstva prosvete i baziraju se na metodici Lenjigradske baletske škole i metodike klasičnog baleta Aripine Vaganove. Da bi se upisali u osnovnu baletsku školu učenici moraju položiti prijemni ispit.
Slušanjem odabranih dela klasične muzičke literature, deca razvijaju sluh i način prepoznavanja umetničkih vrednosti u muzici.
Učenici koji završe četiri godine niže baletske škole, dobijaju diplomu o završenoj osnovnoj baletskoj školi. Sa njom imaju pravo upisa u srednju baletsku školu, na bilo koji od tri smera.
Predmeti:

 • Klasičan balet
 • Istorijsko – balske igre
 • Primenjena gimnastika
 • Solfeđo

SREDNJA BALETSKA ŠKOLA

U srednjoj Baletskoj školi postoje tri odseka:

Odsek za klasičan balet

Predmeti:

 • Klasičan balet
 • Savremena igra
 • Duetna igra
 • Scensko – narodna igra
 • Gluma i vokal
 • Istorija igre
 • Repertoar klasičnog baleta

Odsek za savremenu igru

Predmeti:

 • Savremena igra
 • Klasičan balet
 • Repertoar savremene igre
 • Moderna podrška
 • Plesovi XX veka
 • Scensko – narodne igre
 • Gluma i vokal
 • Istorija igre

Odsek za narodnu igru

Predmeti:

 • Narodna igra
 • Repertoar narodne igre
 • Klasičan balet
 • Scensko – narodne igre
 • Savremena igra
 • Gluma i vokal
 • Tradicionalno pevanje
 • Etnologija
 • Etnomuzikologija
 • Solfeđo sa teorijom muzike
 • Osnovi koreografije
 • Tradicionalno sviranje

 

Školovanje traje četiri godine i stiče se diploma o završenoj srednjoj Baletskoj školi, sa kojom može da se zaposli kao baletski igrač u nekom od pozorišta i profesionalnih igračkih trupa kod nas ili u inostranstvu. Upis u prvi razred srednje baletske škole podrazumeva polaganje veoma zahtevnog prijemnog ispita za neki od smerova.

Ministarstvo prosvete odredilo je kvote za upis na sva tri smera i to:

 1.  odsek klasičan balet 6 učenika
 2. odsek za savremenu igru 6 učenika
 3. odsek za narodnu igru 16 učenika

Upisom u srednju baletsku školu učenici sva tri odseka imaju i stručnu i opšteobrazovnu nastavu u istoj zgradi Baletske škole u Novom Sadu, a takodje su u obavezi da, po potrebi, učestvuju u predstavama baleta Srpskog narodnog pozorišta, kao i na svim nastupima i koncertima škole.

Više i visoke škole za obrazovanje baletskih igrača kod nas nema, ali se planira njihovo osnivanje. Onaj koji ne želi da se dalje bavi aktivno baletom, uglavnom se upisuje na neke od fakulteta, kao što su Filozofski fakultet ( grupe za pedagogiju, psihologiju, književnost i jezike) ili Akademija umetnosti. Tokom godine učenici sva tri odseka imaju više koncerata i nastupa, ali svakako je najvažniji Godišnji koncert učenika i osnovne i srednje škole koji se svake godine održava na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Tokom školovanja učenici baletske škole svake druge godine učestvuju na Republičkom takmičenju koje organizuje Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Nastava u srednjoj školi je celodnevna, a u večernjim satima obično se stavljaju probe za predstojeće nastupe. Na kraju svake školske godine učenici imaju Godišnje ispite iz svih igračkih predmeta pred tročlanom komisijom, a komisijska ocena je i zaključna ocena. U školi takodje postoji stručno veće igračkih predmeta koje je nadležno i jedino merodavno da donosi odluke o stučnim pitanjima kao i o svim nastupima učenika škole.

Učestvujte na festivalima baletskih škola

Pridužite nam se