Прелиминарни резултати пријемног испита

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

Балетска школа у Новом Саду

Образовни профил: Играч класичног балета

 

 

Презиме и име

Успех из балетске школе

Успех из основне школе

Знање из класичног балета

Сценичност

Физичке предиспозиције

Укупан број бодова

 

ПОЛОЖИЛИ:

 

 

 

 

 

 

1.

13396561

 

 

128,60

72,60

70,60

271,80

2.

99727828

 

 

133,00

59,00

74,40

266,40

3.

648200

 

 

118,00

65,80

63,60

247,40

4

47086714

 

 

104,00

55,00

56,60

215,60

5.

92010735

 

 

93,00

62,20

53,60

208,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 5.

 

 

 

 

 

 

 

НИСУ ПОЛОЖИЛИ

 

 

 

 

 

 

1.

44657791

 

 

71,00

45,80

38,00

154,80

2.

28517679

 

 

62,00

33,80

30,00

125,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:15.06.2020                                                Директор школе

 

                                                                             /Сања Вучуревић /

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 Балетска школа у Новом Саду

 Образовни профил: Играч народне игре

 

Презиме и име

ученика

Успех

из балетске

школе

Успех из основне

школе

Играчке способности

Сценичност и физичке предиспозиције

Слух ритам и меморија

Укупан број бодова

 

ПОЛОЖИЛИ

 

 

 

 

 

 

1.

85968486

 

 

147,00

72,00

72,00

291,00

2.

30800609

 

 

139,00

69,00

61,80

269,80

3.

11854211

 

 

141,20

68,20

60,00

269,40

4.

96083399

 

 

141,00

73,00

73,40

230,40

5.

521929

 

 

97,60

57,00

60,00

214,60

6.

93072679

 

 

91,00

50,80

50,80

192,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: 15.06.2020.                                        Директор школе,

 

                                                                        /Сања Вучуревић/

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 Балетска школа у Новом Саду

 Образовни профил: Играч савремене игре

 

Презиме и име ученика

Успех из балетске школе

Успех из основне школе

Знање из кл. балета,

савремена игра

Сценичност

Физичке

предиспозиције

Укупан број бодова

 

ПОЛОЖИЛИ

 

 

 

 

 

 

1.

648200

 

 

127,00

67,00

68,60

262,60

2.

65559741

 

 

113,00

68,60

60,60

242,20

3.

65787904

 

 

108,60

59,00

57,00

224,60

4.

44657791

 

 

103,40

57,00

59,40

219,80

5.

41123912

 

 

91,40

45,20

46,20

182,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 5.

 

 

 

 

 

 

 

НИСУ ПОЛОЖИЛИ

 

 

 

 

 

 

1.

93072679

 

 

46,00

28,00

22,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са редним бројем 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:15.06.2020.                                              Директор школе

 

                                                                           /Сања Вучуревић/