Pravilnici

Dokumenta

PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI

U Školi su zabranjene aktivnosti kojima se vrši diskriminacija po bilo kom osnovu, kao i stranačko organizovanje. U Školi nije dozvoljeno delovanje sekti.

Učenici, zaposleni, roditelji učenika i druga lica dužni su da se ponašaju pre svega i na način i u skladu sa Pravilnikom o merama za sprovođenje zaštite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje oragnizuje Škola, kao i da se staraju o sprovođenju tih mera.
Prava učenika ostvaruju se u skladu sa Zakonom i Statutom Škole, a Škola je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje.Ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno, učenik množe zatražiti zaštitu tog prava od direktora škole, kao i pomoć odeljenskog starešine, padagoga, odnosno psihologa škole.

Učenik je dužan da čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižcu, svedeočanstvo i druge javne isprave koje izdaje Škola.

Učenik je dužan da roditelju, odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu u koju odeljenski starešina unosi razna obaveštenja, uspeh, eventualno izrečenu vaspitno-disciplinsku meru i drugo.

Učenik ne sme da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje Škola izdaje.

Učenik koji se neprimereno grubo , agresivno sl. ponaša prema učenicima, zaposlenima i trećim licima podleže disciplinskoj odgovornosti u skladu sa Zakonom, Statutom Škole i drugim opštim aktima Škole.

Učenici, roditelji učenika i treća lica u zbornicu i druge službene prostorije Škole ulaze samo po odobrenju dežurnog nastavnika, odnosno službenog lica.
Odnosi među učenicima zasnivaju se na principima iskrenog drugarstva, međusobnog poštovanja i kulturnog ophođenja.

Učenici su odgovirni za svoje ponašanje prema drugim učenicima, roditeljima, nastavnicima i drugim zaposlenim ili na drugi način angažovanim licima u Školi.

Učenici su obavezni da uredno pohađaju časove dopunske i dodatne nastave u koje su, prema individualnim potrebama, uključeni, kai sve probe za oncertnu i javnu delatnost škole.

Celokupan tekst Pravilnika može se pročitati na oglasnoj tabli škole.

Od ove školske godine usvojen je i „Kodeks ponašanja“ čiji će se tekst nalaziti uramljen na zidu svake učionice.

 

saznaj više...

Školska dokumenta

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Učitaj PDF  >>

Pravilnik o ocenjivanju u srednjoj školi

Učitaj PDF  >>

Pravila o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

Učitaj PDF  >>

Pravila ponašanja u baletskoj školi u Novom Sadu

Učitaj PDF  >>

Statut Baletske Škole u Novom Sadu

Učitaj PDF  >>

Godišnji plan rada škole za školsku 2019/2020. godinu

Učitaj PDF  >>

Izveštaj o radu škole u školskoj 2019/2020. godini

Izveštaj

Izveštaj o radu škole u školskoj 2020/2021. godini

Izveštaj

Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godini

Plan rada

Rad u smenama

Škola radi u dve smene, i to I i III razred srednje škole u istoj smeni, a II i IV u istoj smeni. Raspored smena u osnovnoj školi zavisi od rasporeda ostalih osnovnih škola.

Nastava u osnovnoj školi u prepodnevnoj smeni počinje u 8,00 sati, u poslepodnevnoj u 14,30. Smene su naizmenične, označene su kao crvena i plava nedelja, s tim što je crvena nedelja prepodnevna smena, a plava nedelja je poslepodnevna smena.

Nastava u srednjoj školi je celodnevna i odvija se prema rasporedu časova primerenom specifičnosti organizacije nastave u baletskoj školi. Školski čas opšteobrazovne nastave traje 45 minuta ili u bloku, a časovi igračkih predmeta se odvijaju u bloku, odnosno traju 90 minuta. Škola nema školsko zvono, a pauze postoje samo između časova, gde po rasporedu časova za to postoje mogućnosti.

Raspored za crvenu nedelju

Učitaj PDF  >>

Pišite nam

Adresa

Jevrejska 7
Novi Sad, 21000
Pronađite nas na mapi

Pronađite nas na: