Пилотирање државне матуре

У пилотирању државне матуре учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.

Полагање испита:

  •  Испит из српског језика и књижевности одржаће се у уторак, 05.04.2022.године.
  • Испит из енглеског језика одржаће се у четвртак, 07.04.2022.године.
  • Испит из историје држаће се у четвртак, 07.04.2022.године.

Распоред ученика, учионица, списак обавезног прибора и почетак испита биће истакнут на огласној табли школе.