Привремени распоред часова

ПРИВРЕМЕНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА

за период 4.09. – 8.09.2023.године

ОСНОВНА ШКОЛА

ПРЕ ПОДНЕ: 8.00 – 9.00  часова

                          9.00 – 10.00 часова

ПОСЛЕ ПОДНЕ: 14.30 – 15.30 часова

                                 15.30 – 16.30 часова

 

ПРИВРЕМЕНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА

за период 4.09. – 8.09.2023.године

СРЕДЊА  ШКОЛА

I2+II2+III2+IV2 – 10.00 – 11.00  часова – сала 4

I1 – 9.00 -10.00 часова – сала 7

II1 – 9.00 – 10.00 часова – сала 4

III1 – 8.00 – 9.00 часова – сала 7

IV1 – 9.00 – 10.00 часова – сала1

I3 – 10.00 – 11.00 часова – сала 8

II3 – 10.00 – 11.00 часова –-сала 3

III3 – 10.00 – 11.00 часова –– сала 6

IV3 – 10.00 – 11.00 часова – сала 4 

 

24.08.2023.

Директор школе

Сања Вучуревић