Upis u pripremni i prvi razred osnovne baletske škole za školsku 2021/2022. godinu

UPIS U OSNOVNU BALETSKU ŠKOLU:

U pripremni razred osnovne baletske škole upisuju se deca uzrasta od 8 i 9 godina, odnosno učenice i učenici koji će školske 2021/2022. godine pohađati II i III razred osnovne škole.

 U prvi razred osnovne baletske škole upisuju se deca uzrasta od 10 godina, odnosno učenice i učenici koji će školske 2021/2022. godine pohađati  IV i V razred osnovne škole.

 Prijemni ispiti za pripremni i prvi razred obaviće se u periodu od 17. maja 2021. do 18 juna 2021. godine svaki dan pre podne od 11.00 do 12.00 sati i posle podne od 18.00 do 19.00 sati u prostorijama Baletske škole u Novom Sadu.

Prilikom upisa u baletsku školu vrši se provera muzikalnosti, fizičke sposobnosti i tancovalnosti deteta.

 Osnovna baletska škola traje 4 godine i u osnovnoj baletskoj školi u Novom Sadu postoji odsek klasičnog baleta.