УПИС УЧЕНИКА ЗА школску 2023/24. годину – СРЕДЊА БАЛЕТСКА ШКОЛА

   З А Ј Е Д Н И Ц А М У З И Ч К И Х   И   Б А Л Е Т С К И Х   Ш К О Л А   С Р Б И Ј Е                             

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2023/24. ШК. ГОДИНУ  – СРЕДЊА БАЛЕТСКА ШКОЛА

Датум Време Активност
18-24. АПРИЛ 08.00-24.00 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПРЕКО ПОРТАЛА   www.mojasrednjskola.gov.rs

21. и 24.  АПРИЛА

У ШКОЛИ

09.00-16.00 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НЕПОСРЕДНО У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОДНОШЕЊЕМ ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА НИВОА ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

ПОНЕДЕЉАК

08. МАЈ

10.00

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

– солфеђо и традиционално певање

УТОРАК 09.МАЈ 10.00

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

– КЛАСИЧАН БАЛЕТ, САВРЕМЕНА ИГРА,  НАРОДНА ИГРА

СРЕДА

10. МАЈ

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ЗА НИВО ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

ПЕТАК

19. МАЈ

10.00 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДСЕК – Класичан балет

СУБОТА

20. МАЈ

17.00   ПРИЈЕМИ ИСПИТ ОДСЕК – Савремена игра

НЕДЕЉА

21. МАЈ

10.00 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДСЕК – Народна игра

УТОРАК

23. МАЈ

ДО 08.00 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

УТОРАК-

23. МАЈ

08.00-16.00 ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

СРЕДА

24. МАЈ

ДО 08.00 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ПЕТАК

16. ЈУН

08.00-16.00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОНЕДЕЉАЈК 19. ЈУН ДО 08.00 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

СРЕДА

28. ЈУН

08.00-16.00 УПИС УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ