Стручно усавршавање наставника

od strane | феб 10, 2023 | Aktivnosti

У недељу, 22. јануара, 2023. године је одржан акредитовани семинар “Тежак родитељ-како успоставити сараднички однос“.
Општи циљ семинара је: унапређење знања и вештина наставника  и стручних сарадника за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу.
Компетенције коју програм развија – компетенција за комуникацију и сарадњу.
Приоритетна област: унапређивање стручних-предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању.
 
Други семинар је “Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“ и реализован је у недељу, 05.02.2023. године.
Општи циљ семинара је: оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према менталном здрављу, очување менталног здравља  и боље препознавање код себе и код ученика симптома који указују да је потребна интервенција.
Компетенције коју програм развија – компетенција за комуникацију и сарадњу.
Приоритетна област: унапређивање стручних-предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању.